Nabídka výcviku profesní sebeobrany pro bezpečnostní složky:

Nabízím výcvik profesní sebeobrany pro bezpečnostní složky, především pro obecní policie a SBS. Při výcviku vycházím převážně z vlastních zkušeností z policejní praxe, neučím nic co bych sám nepoužil.

Žádné bojové umění a velké množství složitých technik, ale jednoduché a učinné principy, které se dají rychle osvojit. Při výcviku je kladen důraz na jednoduchost, efektivitu, přiměřenost zákroku a spolupráci. Cílem je, aby studenti byli připraveni jak po fyzické, tak mentální stránce a byli schopni adekvátně reagovat v sebeobranných situacích a při používání donucovacích prostředků.

Doporučuji spíše kratší 3 - 4 hodinové bloky zaměřené na konkrétní téma ze sebeobrany. Téma zaměření výcviku si volí zadavatel dle vlastní potřeby.

Jednotlivá témata k výcviku 

Odváděcí techniky

Údery a kopy

Teleskopický obušek

Použití pout / techniky poutání

Obrana proti bodnořezné zbrani

Obrana proti ohrožení krátkou střelnou zbraní

,,Zatýkací techniky" (pro jednotlivce, ve dvojici nebo trojici)

Obrana proti rdoušení a techniky vyproštění se z různých úchopů a držení

Základy sebeobrany a boje na zemi

 

Další možnosti výcviku

Vyvedení osoby z vozidla

Reakce na napadení                       

Modelové situace

Adaptace na stres v sebeobraně

Analýza zadokumentovaných zákroků

 

Doporučuji skupinu o počtu max. 14 osob.

Vhodný prostor si zájemce zpravidla zajišťuje sám dle místa konání výcviku (tělocvična s vhodnou podložkou, venkovní prostor s upraveným trávníkem).

Po dohodě je možné zajistit prostor v Praze.

Seminář nebo soukromé lekce je možné připravit i pro zájemce z civilního sektoru.

 

Máte-li zájem o uspořádání výcviku, semináře, o soukromé lekce, nebo  jakýkoliv dotaz,  neváhejte mě kontaktovat.