Kurzy první pomoci

Nabízím základní a rozšířené kurzy první pomoci jak pro veřejnost tak bezpečnostní složky. Především pro obecní a městské policie. Cena a rozsah kurzu jsou stanoveny individuálně dle požadavku a cíle klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro bezpečnostní složky může být kurz rozšířen o použití AED, Ambuvaku a vybavení pro první pomoc v taktickém prostředí. U bezpečnostních složek se dále zaměřuji na správnou spolupráci a postup při poskytování první pomoci postiženému ve více členech. Cílem je správná koordinace zachránců s co nejmenšími časovými prodlevami mezi jednotlivými úkony první pomoci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy jsou především praktické, a vše je na koci kurzu procvičeno v modelové situaci.

Pokud máte o kurz první pomoci zájem, neváhejte mě prosím kontaktovat.